Zrównoważony rozwój

dla Planety, Ludzi, Biznesu

Co robimy dla planety

Jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy i zasoby, z których korzystamy. Naszą długoterminową strategią jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, aby lepiej dbać o ekosystemy, w których żyjemy i pracujemy, poprzez efektywne zarządzanie energią i wodą, a także inteligentne innowacje w celu ograniczenia oddziaływania naszych budynków na środowisko.

Co robimy dla ludzi

Budując nowy magazyn, starannie analizujemy potrzeby i oczekiwania ludzi, którzy będą w nim pracować, wykorzystując zaawansowane technologie, aby zapewnić przyjazne, produktywne i zdrowe środowisko.

Co robimy dla biznesu

Pomagamy firmom, wykorzystując najbardziej wydajne ekologiczne rozwiązania w naszych magazynach, aby obniżyć koszty utrzymania nieruchomości. Nasze lokalizacje, z dostępem do głównych dróg w Europie Środkowej i Wschodniej i wykwalifikowanej kadry, pozwalają na dodatkowe obniżenie kosztów w łańcuchu dostaw.

naturalne łąki
rowerownie
Biznes
inteligentne zarządzanie energią
tereny zielone zgodne ze standardami BREEAM
minimalizacja i segregacja odpadów
stacje ładowania pojazdów elektrycznych
zielona energia
hotele dla owadów i ptaków
dostęp do świeżej wody pitnej
Ludzie
energooszczędne oświetlenie LED
panele fotowoltaiczne
Planeta
zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi
panele słoneczne do podgrzewania wody
certyfikowane materiały

Zrównoważony rozwój

dla Planety, Ludzi, Biznesu

Budynki w portfolio ELI posiadają certyfikat BREEAM..

 

Wszystkie nowe obiekty w naszym portfolio posiadają certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej „Good”. 

Nasze certyfikowane obiekty otrzymują wysokie oceny w takich kategoriach jak:

  • Woda - poddawane ocenie jest zużycie wody, a celem jest zmniejszenie zużycia wody pitnej do celów sanitarnych w nowych budynkach, pochodzącej ze wszystkich źródeł, poprzez zastosowanie wodooszczędnych komponentów i systemów jej odzysku.
  • Energia – w drodze obliczeń ustalana jest charakterystyka energetyczna budynku w celu promowania wznoszenia budynków o jak najniższym zużyciu energii podczas ich eksploatacji, dzięki opracowaniu wysokiej jakości technicznej projektów.
  • Użytkowanie gruntów i ekologia - mierzenie wartości ekologicznej terenu i zachęcanie do rozwoju na gruntach o ograniczonej wartości dla dzikiej przyrody; ma to na celu ochronę istniejących elementów ekologicznych przed znacznymi szkodami podczas przygotowania i budowy terenu
  • Odpady - ocena wydajności zasobów budowlanych i kierowanie odpadów z wysypisk w celu promowania efektywnego gospodarowania zasobami poprzez efektywne zarządzanie i redukcję wytwarzanych materiałów budowlanych.