Zrównoważony rozwój

dla Planety, Ludzi, Biznesu

Nasze działania prowadzone z myślą o Planecie

Jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy i zasoby, z których korzystamy. Nasza długoterminowa strategia zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej, aby lepiej zadbać o środowisko, w którym żyjemy i pracujemy poprzez efektywne zarządzanie zużyciem energii i wody oraz inteligentne systemy zwiększające ekologiczność naszych budynków.

Nasze działania prowadzone z myślą o Ludziach

Tworząc nowe obiekty magazynowe bierzemy pod uwagę potrzeby i wymagania osób, które będą z nich korzystać na co dzień. W tym celu wykorzystujemy zaawansowaną technologię, aby zapewnić im przyjazne, wydajne i zdrowe środowisko pracy.

Nasze działania prowadzone z myślą o Biznesie

Pomagamy firmom, stosując w naszych magazynach najbardziej efektywne rozwiązania ekologiczne, dzięki temu obniżając koszty utrzymania nieruchomości. Nasze obiekty oferują świetny dostęp do głównych dróg regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz do lokalnych kadr wykwalifikowanych pracowników, co w efekcie pozwala również firmom znacznie obniżyć koszty utrzymania łańcucha dostaw.

naturalne łąki
rowerownie
Biznes
inteligentne zarządzanie energią
tereny zielone zgodne ze standardami BREEAM
minimalizacja i segregacja odpadów
stacje ładowania pojazdów elektrycznych
zielona energia
hotele dla owadów i ptaków
dostęp do świeżej wody pitnej
Ludzie
energooszczędne oświetlenie LED
panele fotowoltaiczne
Planeta
zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi
panele słoneczne do podgrzewania wody
certyfikowane materiały

Zrównoważony rozwój

dla Planety, Ludzi, Biznesu

71% wszystkich budynków w portfolio ELI posiada certyfikat BREEAM lub oczekuje na certyfikację

 

100% wszystkich nowych obiektów w portfolio ELI posiada certyfikat BREEAM lub oczekuje na certyfikację

 

Nasze certyfikowane obiekty otrzymują wysokie oceny w takich kategoriach jak:

  • Woda - poddawane ocenie jest zużycie wody, a celem jest zmniejszenie zużycia wody pitnej do celów sanitarnych w nowych budynkach, pochodzącej ze wszystkich źródeł, poprzez zastosowanie wodooszczędnych komponentów i systemów jej odzysku.
  • Energia – w drodze obliczeń ustalana jest charakterystyka energetyczna budynku w celu promowania wznoszenia budynków o jak najniższym zużyciu energii podczas ich eksploatacji, dzięki opracowaniu wysokiej jakości technicznej projektów.
  • Użytkowanie gruntów i ekologia poddawana ocenie jest wartość ekologiczna budynku, zachęcając do budowy na gruntach o ograniczonej użyteczności dla dzikiej przyrody oraz do ochrony istniejących ekosystemów przed znacznymi szkodami podczas przygotowania terenu do budowy i prac budowlanych.
  • Odpady – oceniana jest efektywność wykorzystania zasobów budowlanych i minimalizacja ilości odpadów do składowania, aby zachęcać do efektywnego gospodarowania zasobami i ograniczania ilości powstających odpadów budowlanych.