Nasza platforma

0
388
tys.

mkw. pow. GLA

2018

0
474
tys.

mkw. pow. GLA

2019

0
606
tys.

mkw. pow. GLA

2020

0
624
tys.

mkw. pow. GLA

2021

0
838
tys.

mkw. pow. GLA

2022

0
914
tys.

mkw. pow. GLA

2023

0
1
mln

mkw. pow. GLA

2024

Dynamiczny rozwój portfolio
z szybkim tempem wzrostu

2024

0
30

projektów logistycznych

0
1
.3 miliona mkw.

pow. GLA uwzględniając projekty w budowie

Portfolio ELI obejmuje 30 projektów logistycznych o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw. GLA, w tym 1 mln mkw. projektów zakończonych, 51 tys. mkw. powierzchni w budowie i kolejne 219 tys. mkw. zabezpieczone w inwestycjach planowanych.

2023

0
30

projektów logistycznych

0
1
.3 miliona mkw.

pow. GLA uwzględniając projekty w budowie

Portfolio ELI obejmuje 30 projektów logistycznych o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw. GLA, w tym 914 tys. mkw. projektów zakończonych, 85 tys. mkw. powierzchni w budowie i kolejne 246 tys. mkw. zabezpieczone w inwestycjach planowanych.

2022

0
28

projektów logistycznych

0
1
.2 miliona mkw. pow.

pow. GLA uwzględniając projekty w budowie

Portfolio ELI obejmuje 28 projektów logistycznych o łącznej powierzchni ponad 1,2 mln mkw. GLA, w tym 774 tys. mkw. projektów zakończonych, 141 tys. mkw. powierzchni w budowie i kolejne 291 tys. mkw. zabezpieczone w inwestycjach planowanych.

2021

0
26

projektów logistycznych

0
1
.1 miliona mkw. pow.

mkw. pow. GLA uwzględniając projekty w budowie

Portfolio ELI obejmuje 26 projektów logistycznych o łącznej powierzchni ponad 1,1 mln mkw. GLA, w tym 563 tys. mkw. projektów zakończonych, 219 tys. mkw. powierzchni w budowie i kolejne 370 tys. mkw. zabezpieczone w inwestycjach planowanych.

2020

0
17

ukończonych inwestycji

0
606
tys.

mkw. pow. GLA

Madison International Realty dołącza do ELI jak współinwestor, nabywając 46,5% udziałów w platformie i zobowiązując się do dalszej rozbudowy portfolio. Powierzchnia w obiektach zbudowanych zwiększa się o kolejne 182 tys. mkw.

2019

0
13

ukończonych inwestycji

0
440
tys.

mkw. pow. GLA

Dzięki strategicznej współpracy z Panattoni, ELI z powodzeniem realizuje cztery nowe inwestycje o łącznej powierzchni GLA ponad 125 tys. mkw.

2018

0
9

ukończonych inwestycji

0
315
tys.

mkw. pow. GLA

Griffin Capital Partners wspólnie z Redefine Properties, tworzą platformę ELI poprzez nabycie dziewięciu inwestycji o łącznej powierzchni GLA prawie 315 tys. mkw. i GAV na poziomie ok. 200 mln EUR.