Informacje
o inwestycjach

30

parków logistycznych
w Polsce

W budowie

ELI Ruda Śląska II

W budowie
Całkowite GLA: 16 213
Rok rozpoczęcia budowy: 2023
Obłożenie: 100%

ELI BTS Gliwice

W budowie
Całkowite GLA: 34 831
Rok rozpoczęcia budowy: 2023
Obłożenie: 100%